O NasJASCON International Trade ma być mostem, który ułatwia zbliżenie kulturowe i gospodarcze miedzynarodowych firm, zapewniajac w profesjonalną pomoc w rozwoju ich projektów i celów oraz poszukując międzynarodowych możliwości biznesowych dla naszych klientów, głównie w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach.
JASCON International Trade oferuje wysoki standard jakości usług i rozwiązań, które zapewniają właściwą odpowiedź i wsparcie niezbędne do poszukiwania innowacyjnych rozwiązań dla wyzwań stawianych przez dynamikę zwiazaną z wejściem firm na rynki międzynarodowe.Oprócz spersonalizowanej koordynacj, JASCON International Trade oferuje konkretne rozwiązania dla firm w celu eksportu produktów i technologii, szybką i bezpieczną pomoc w rozowju dzialalności biznesowej, zdefiniowanie nowych strategii wewnętrznych i zewnętrznych w celu osiągnięcia przez firmyjak najlepszych wyników finansowych . Nasza praca opiera się na doskonałości, etyce, poufności, komunikacji i proaktywności, a nasze wartości bazują na szacunku dla różnorodności w dziedzinie stosunków politycznych, kulturalnych i gospodarczych każdego kraju, w którym prowadzimy działalność.

Wartości

Doskonałość
Wysoka jakość techniczna i przeszkolenie w dziedzinie handlu międzynarodowego to główne cechy naszej ekipy profesjonalistów , ktorzy pracują w celu maksymalizacji efektywności usług.


Etyka
Praca naszej firmy opiera się na wartościach etycznych zarządzajacych handlem, relacjami oraz profesjonalistami w XXI wieku.

Poufność
Gwarantujemy przestrzeganie poufnego charakteru informacji uzyskanych w trakcie profesjonalnych usług.

Komunikacja
Stwarzamy mechanizmy zapewniające indywidualną i sprawną komunikację z naszymi partnerami biznesowymi, aby osiągnąć wyznaczone cele.


Proaktywność
Zapewniamy rozwiązania, które dodają wartości do produktów i usług naszych partnerów przenosząc je poza istniejące horyzonty i granice.

Jasconews